Skuteczność i zaangażowanie
Oferta
Oferujemy usługi w zakresie:
  • rejestracji leków, wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków

  • marketingu i sprzedaży dla wybranych produktów i grup produktów

  • informacji o lekach, suplementach diety, kosmetykach

  • analizy opłacalności wprowadzenia produktów na rynek polski

  • otoczenia prawno-ekonomicznego w dziedzinie farmacji

  • dystrybucji produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków, organizacji szkoleń dla lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i środowiska pacjentów

  • zarządzania w sektorze farmacji i ochrony zdrowia